Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri


   Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, sənətkarları və ziyalılarının Piruz Dilənçi barədə söylədiyi fikirlər


Güney Azərbaycanın ustad şairi Aydın Təbrizli :
Piruz Dilənçini 18 yaşından tanıyıram. Hələ Tehranda yaşadığı dövrlər ilk şerlərini yazanda, mən onun parlaq gələcəyini görür və düşünürdüm. Bir sözlə deyə bilərəm ki, bu gün cənub poeziyasının beş-üç nəfər güclü təmsilçisi varsa, gəncliyinə baxmayaraq, biri də qələm dostum Piruz Dilənçidir...

Tehran 1993

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.