Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri


   Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, sənətkarları və ziyalılarının Piruz Dilənçi barədə söylədiyi fikirlər


Sabir Əmirov (Ədəbiyyatşünas):
Piruz Dilənçi müasir cənub poeziyasının istedadlı nümayəndələrindən biridir. O, həm də ümumazərbaycan ədəbiyyatının çox hərarətli təbliğatçılarındandır. Hələ o tayda olarkən, onun şerləri Azərbaycan radiosunda tez-tez səslənir və dinləyicilərin dərin rəğbəti ilə qarşılanırdı.
O, həmçinin Sovet Azərbaycanı poeziyasının ərəb əlifbası ilə nəşr edilməsində də çox səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Piruz Dilənçi vətəninin şimalına gəldikdən sonra da öz yaradıcılığını yeni həvəs və enerji ilə davam etdirir.
Onun "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetindəki fəaliyyəti xüsusi təqdirə layiqdir. Məncə, Piruz Dilənçi həm yaradıcılıq imkanları, həm sənəti, həm də səmimi münasibəti ilə etimada tamamı ilə layiqdir.

Bakı 1991

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.