Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri


   Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, sənətkarları və ziyalılarının Piruz Dilənçi barədə söylədiyi fikirlər


Nəriman Həsənzadə (Şair, yazıçı, əməkdar incəsənət xadimi):
Gənc şair Piruz Dilənçini mən neçə il bundan qabaqdan tanıyıram. Hələ Tehranda yaşadığı vaxtlardan. Başqa cənub şairlərinin əsərlərindən onun şerləri mövzularının aktuallığı və bədiiliyi ilə seçilir. O, istedadlıdır. Adı, imzası həmişə hörmətlə çəkilir...

Bakı 1990

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.