Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri


   Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, sənətkarları və ziyalılarının Piruz Dilənçi barədə söylədiyi fikirlər


Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli:
Piruz Dilənçi həm Azərbaycanın bütövlüyünü təcəssüm etdirən bir ədəbiyyat nümayəndəsı və şair kimi tanınır, həm də Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda çalışan bir mücadilə insanı kimi. Piruz bəyin son illərdəki fəaliyyəti hər zaman bu qoşa xətt üzrə inkişaf etmişdir.
Piruz Dilənçi Azərbaycanın çox tanınmış ziyalıları arasında və ümumiyyətlə cəmiyyətdə böyük bir nüfuza malikdir. Belə bir nüfuzu əldə etmək onun uğurlarından biridir...

Bakı 2001

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.