Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri


   Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, sənətkarları və ziyalılarının Piruz Dilənçi barədə söylədiyi fikirlər


Xalq Şairi Nəbi Xəzri:
Piruz Dilənçinin şerlərində vətən həsrəti, vətən məhəbbəti, güclü poetik misralarla səslənir. Piruz Dilənçi hələ çox gəncdir. Lakin şerləri çox bitgin, dolğun və şairanədir. Fikirlərini obrazlı şəkildə ifadə etməyi bacarır. Onun bu qabiliyyəti bir çox əsərlərində özünü göstərir.
Piruz Dilənçinin əsərlərini oxuduqdan sonra, ümid etdiyimi bildirmək istəyirəm ki, ədəbiyyatımızın cənub üfüqlərində yeni bir ulduz şəfəq saçmağa başlamışdır...

Bakı 1988

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.