Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri


   Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, sənətkarları və ziyalılarının Piruz Dilənçi barədə söylədiyi fikirlər


Sabir Rüstəmxanlı (Şair, yazıçı, millət vəkili) :
Piruz Dilənçini çoxdan tanıyıram. Özü ilə tanışlıqdan çox-çox əvvəl! Bakıd ilk şərlərini çap etdirdiyi ilk vaxtdan mən onun yaradıcılığı ilə tanışam. Düzünü deyim ki, ilk nəzərimi cəlb edən onun Dilənçi təxəllüsü olmuşdur! Sonralar onun təxəllüsü adiləşib, hətta yaddan çıxıb. Yadda onun mübariz, bir az da davakar şerləri qalib. O, nədən yazır? Hər şeydən əvvəl öz dərdi olan xalqının dərdinidən, xalqının dərdi olan öz dərdinidən yazır. Qəribədir! O, öz torpağından öz torpağına gəlib, pənah gətirib!

Bakı 1991

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.