Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Axı mən dünyaya nə deyim indi?!

  

Dirəyi sınıqdı, təməli əyri,
Ürəyi qaradı, əməli əyri,
Həm özü əyridi, həm əli əyri,
Axı mən dünyaya nə deyim indi?

Evləri qorxulu, küçəsi sirli,
Neçəsi şübhəli, neçəsi sirli,
Gündüzü qç-ha-qaç, gecəsi sirli,
Axı mən dünyaya nə deyim indi?

Birinin evində çörəyi yoxdur,
Birinin pulu var, ürəyi yoxdur,
Biri də xoşbəxtdir, diləyi yoxdur,
Axı mən dünyaya nə deyim indi?

Mərdləri sarsıdır, belin sındırır,
Ocağın dağıdır, odun söndürür,
Namərdi ucaldır, ata mindirir,
Axı mən dünyaya nə deyim indi?

İşə bax, savabdan seçilmir günah,
İnsan gah dilənir, gah da olur şah,
Yaşamaq çətindir, qorxuram allah!
Axı mən dünyaya nə deyim indi?

Bu həyat imansız, bu həyat dinsiz,
Sevinci bir zərrə, kədəri sonsuz,
Lap tanrı özü də yaşamır onsuz,
Axı mən dünyaya nə deyim indi?

Yaxşını yamandan seçə bilməyir,
Heç kəs də sirrini aça bilməyir,
Zülmündən insanlar qaça bilməyir,
Axı mən dünyaya nə deyim indi?

Ürəyim açıqdır, əlim bağlıdı,
Deməyə sözüm, var dilim bağlıdı,
Vətəndən vətənə yolum bağlıdı,
Axı mən dünyaya nə deyim indi?

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.