Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Dilənçiyəm mən


Bütün görüşlərimdə və şer məclislərində təxəllüsümün nə üçün "Dilənçi" olduğunu soruşurlar.


Şerimdə görəndə təxəllüsümü,
Sanmayın var-dövlət dilənçisiyəm.
Bütün var-dövlətim ürəyimdədir,
Bir zərrə məhəbbət dilənçisiyəm.

Gələcək bağında gül əkmişəm mən,
Ən yaxşı günlərdən əl çəkmişəm mən,
Qeyrətli ellərə göz tikmişəm mən,
Xalqıma şan-şöhrət dilənçisiyəm.

Azadlıq yoluna, yolum deyirəm,
Dilimə mən qurban olum deyirəm,
Vətən düşməninə: -ölüm deyirəm!
Yurduma səadət dilənçisiyəm.

Qaranlıq gecəyə ay vermək üçün,
Ellərə xoşbəxtlik pay vermək üçün,
Məzlum insanlara hay vermək üçün,
Cəsarət, dəyanət dilənçisiyəm.


Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.