Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Axı səndən necə doyum?!

  

Həm yaxşısan, həm mehriban,
Bal süzülür dodağından,
Atam-anam sənə qurban,
Axı səndən necə doyum?

Can-can deyən dilin vardır,
Zərif, incə belin vardır,
Sənin qara telin vardır,
Axı səndən necə doyum?

Özüm doysam, doymur gözüm,
Sənsən mənim şerim, sözüm,
Sənə qurban olum özüm,
Axı səndən necə doyum?

Baxışında itirəm mən,
Nəyim varsa, atıram mən,
Xəyalınla yatıram mən,
Axı səndən necə doyum?

Ey şerimə ilham verən,
Mənə qismət olmasan sən,
Ölüb əldən gedərəm mən,
Axı səndən necə doyum?

Sən döyünən ürəyimsən,
Mənim gülüm, çiçəyimsən,
Ən müqəddəs diləyimsən,
Axı səndən necə doyum?

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.