Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Bimar oldum


Ayətullah Xomeynidən tərcümə


Ləblərin xalına ey yar, giriftar oldum,
Ol xumar gözlərin görmədə bimar oldum.

Haqq mənəm -söyləyərək, uydum, özümdən getdim,
Sankı Mənsur oluban, darı xəridar oldum.

Sevgimin dərdi mənim canıma bir od saldı,
Cana gəldim, elə ki, şöhreye bazar oldum.

Açınız meyxanaları gecə-gündüz bir də,
Ki, bütün məscid ilə mədrəsədən zar oldum.

Zahidin paltarını mən soyunub tərk etdim,
Bənzədim pire xərabatiyə, hüşyar oldum.

Bu şəhərdə məni incitdi öyüdlə zahid,
Əl uzatdım mey içən rində mədədkar oldum.

İzn ver bütkədəni yadə salım bir dəfə də,
Axı mən bütlər əliylə belə bidar oldum.


Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.

English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.