Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Bir ayın içində

  Bir aydan sonra biz görüşəcəyik,
       Get, sənə yaxşı yol!
               -Söylədin mənə.
Çağırıb otaqda bağrına basdın,
Əzizim bilirsən neylədin mənə?

Öpüşün qızdırdı yanaqlarımı,
İstisi indi də yandırır məni.
Unuda bilmirəm o çağlarımı,
Xatirən hər zaman dindirir məni.

Ayrıldıq zülm ilə, ayrıldıq o gün,
Sandım ki, dünyamı məndən aldılar,
Sənsizlik oduna dözə bilmirəm,
Bəs niyə məni bu oda saldılar?

Dediyin o bir ay mənim fikrimdə-
Yüz günə, yüz aya, yüz ilə döndü.
Bir ayın içində bu yazıq könlüm,
Min dəfə alışdı, min dəfə söndü.


Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.