Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

İlham qaynağı

  

Dərin bir sükutda göyə baxıram,
Ulduzlar sayrışır bu axşam yenə.
Eşqimin qaranlıq gecələrində,
O bəlkə sevgimdir göz vurur mənə.

Yer üzün axtarıb tapammadığım,
Elə bil göyləri dolanır indi.
Bir ömür susuban dinməyən gözəl,
Bu axşam dil açdı, danışdı, dindi.

Göylərdə tapdığım ilham qaynağı,
Bir qızdır sayrışan ulduzlar içrə.
Bilmirəm insandır, yoxsa mələkdir,
Bəlkə də ulduzdur, o qızlar içrə.

Amandır, səhərə nə qalır görün?
Axı o süzəcək səhər çağında.
Ey zaman, dolanma, səhər açılsa,
Gözlərim qalacaq yar sorağında.

Dünyada diləklər bir vaxt olur ki,
Rəngini dəyişir, bilmirəm nədən.
Hər gecə səhəri gözləyirdimsə,
İndicə gecəni izləyirəm mən.

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.