Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Kainat dünyası

  Ey şirin yuxuma gələn pərilər!
Məni də aparın mavi göylərə,
Gəzdirin xəyalı dünyalarımı,
Göstərin bir-bə-bir kainatı da...

            Məni də aparın sevdiyim yerə!


Ürəyim od tutub, alışıb, yanır,
Yapışın əlimdən
            Ölürəm daha!


Bilirəm gözəldir sizin dünyanız,
Ağıla sığmayır gözəllikdə o,
Yuxuda görmüşəm neçə yüz dəfə,
Gəzmişəm bağını, dağ-dərəsini...


Məni de aparın mavi göylərə,
            Məni də aparın sevdiyim yerə...


Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.