Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Kim apardı?!

  

Sevincimiz qəmə düşdü,
Qismətimiz kimə düşdü?
Özümüzə demə düşdü!
Kim bölüşdü, kim apardı?

Haqqı qovduq, yol uzandı,
Min tərəfdən dil uzandı,
Payımıza əl uzandı,
Kim bölüşdü, kim apardı?

Bütün sözlər yalan oldu,
Yükümüz boş palan oldu,
Varlığımız talan oldu...
Kim bölüşdü, kim apardı?

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.