Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Mən nəyəm?!

  

Qan rəngi hər zaman yanağımdadır,
Köyşəndə kök salan qızıl laləyəm.
İşıqlı ay mənim qucağımdadır,
Hərdən bir görsənən tozlu haləyəm.

Hər yeri söyləsən, gəzib gəlmişəm,
Min dürlü həsrətə dözüb gəlmişəm,
Sellərdən ayrılıb, süzüb gəlmişəm,
Dağları seyr edən bir şəlaləyəm.

İlk səhər istəsən, el bağındayam,
Bağdakı güllərin yarpağındayam,
Gecələr yetimlər yanağındayam,
şəbnəməm, şehəm mən, inci jaləyəm.

Bağçada güləndə ətirli güllər,
Bir şadlıq məclisi quranda ellər,
Vüsal mahnısını çalanda tellər,
Xalqımın əlində mən piyaləyəm.

Dinləyin ey başı dumanlı dağlar!
Bir qərib şairəm, gözüm qan ağlar,
Aşıqlar əldə saz ağladan çağlar,
Ney kimi sızlayan həzin naləyəm!


Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.