Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Qəlbimdə yatdın

  

Mən sənə dünyanı ərməğan dedim,
Sən məni aldatdın, məni aldatdın.
Mən sənə can dedim, sənə can dedim,
Sən məni yadların sözünə satdın.

Sən gəldin, uçuşdu çənli günlərim,
Ayrıldın, məhv oldu şənli günlərim,
Yuxuya bənzədi sənli günlərim,
Günəş tək parlayıb, ay kimi batdın.

Səninlə gül açıb, sənlə solanı,
Hicrində gözləri yaşla dolanı,
Ömründə bir dəfə aşiq olanı,
Bəs niyə unutdun, bəs niyə atdın?

Xatirən buluddur, mən isə dağam,
Nə qədər diriyəm, nə qədər sağam,
Həmişə səninlə yaşayacağam,
Sən eşqi, sevdanı qanıma qatdın.

Eşq adlı qumarda udsan da məni,
Bu fani dünyaya satsan da məni,
Sən bu gün unudub atsan da məni,
Əbədi eşq olub qəlbimdə yatdın.

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.