Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Qoca şair


"Cavan şair, saz götürək,
Aramızda söz oynasın.
Hər sətrimiz, hər nöqtəmiz,
Hədəfində düz oynasın"
Haşım Tərlan


Qoca şair qələm götür,
Kədərdən yaz, söz ağlasın.
Vüsal üçün nəğmələr qoş,
Qəriblikdə göz ağlasın.

Qara bəxtli Saramız var, Sağalmayan yaramız var,
Görüşməyə haramız var?
Ayrılığa döz, ağlasın!

Sanma olub həvəsin az,
Qələmindir əlində saz,
Qızıl saçlı günəşdən yaz,
Alov yağdır, köz ağlasın!

Qoca şair durma bir an!
Saz al, söz qoş, ellərə yan!
Qışda göllər donan zaman,
İsti pay ver buz ağlasın.

Darıxanda eli səslə,
Həzin-həzin mahnı bəslə,
Həsrətdən de bizim nəslə-
Göz yaş töküb, üz ağlasın.

Alsa boz bulud başını,
Qəmli görsən qardaşını,
Gözdən axan qan yaşını-
Yanağlara düz, ağlasın!

Yad ellərdən köçüb gələn-
Həzin yeli görsə çəmən,
Solan gülə ağlama sən!
Matəmində yaz ağlasın.

Şair tökmə gözdən yaşın,
Altmışdan da ötüb yaşın.
Söylə nələr çəkib başın,
Qoy dərdlilər az ağlasın.

Şair görüm ildən-ilə,
Nəğmələrin düşsün dilə,
Gəzsin bütün eldən-elə,
Aşıq çalsın saz ağlasın.


Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.