Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

QURUMSAQ KİMİ!

  

Qəribə cahanda yaşayırıq biz,
Qəribə məkanda yaşayırıq biz,
Yaland, palanda yaşayırıq biz,
Bilmirəm bəs niyə belədi Allah.

Hamı qaş-qabaqlı, üzlər gülməyir,
Kimsənin dərdini kimsə bilməyir,
Heç kimin əlindən düz iş gəlməyir,
Bilmirəm bəs niyə belədi Allah.

Bu dünya axsayır bir çolaq kimi,
Dost dostu aldadır fırıldaq kimi,
Çoxları yaşayır qurumsaq kimi,
Bilmirəm bəs niyə belədi Allah.

Qeyrəti, namusu pula satırlar,
Yaxşını yamana, pisə qatırlar,
Hər şeyə göz yumub, rahat yatırlar,
Bilmirəm bəs niyə belədi Allah.

Bu həyat dolaşıq düyün kimidi,
Yaşamaq uydurma oyun kimidi,
İnsanlar az qala qoyun kimidi,
Bilmirəm bəs niyə belədi Allah.

Qardaşın qardaşa ürəyi yanmır,
Namərdin ocağı, çırağı sönmür,
Belə pis dünyanın dirəyi sınmır,
Bilmirəm bəs niyə belədi Allah.

Mən düzəm deyənin sözü yalandı,
Əyrisi yalandı, düzü yalandı,
Bugünkü insanın özü yalandı,
Bilmirəm bəs niyə belədi Allah.Bakı 1993

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Bu saytda olan bütün şəkillər və yazılardan istifadə etmək tam sərbəstdir