Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Səmərəli olmalıyıq

  

Uşaqlıqda çox sevdiyim əlvan gül,
İndi bizim bağçamızda bitibdir.
Amma hayıf zaman gəlib keçən tək,
Xoş günlərim köçüb gedib, itibdir.

Bir qaydadır, hər nə əksən bitəcək,
Biz bağçada toxum əkdik, gül verdi.
Bu qaydanı təbiətdən pozdular,
Əkdiyimiz əlvan gülü yad dərdi.

Necə bağda dürlü-dürlü gül bitər,
Dünyada da hər cür insan tapılar.
Yay musəmi qızıl günəş od saçar,
Qışda isə göydən yağar yağış, qar.

Biz də gərək çalışaq ki, qar təkin,
Daim olaq alnı açıq, üzü ağ.
Ya da gün tək işıq saçaq dünyaya,
İstimizdən faydalansın barlı tağ.

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.