Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Şəhidlər


Ülvi Bünyadzadənin timsalında 20 Yanvar şəhidlərinin əbədi xatirəsinə


Siz göylərə uçdunuz,
Haqq qapısın açdınız,
Yurda işıq saçdınız,
Şəhidlər, ey şəhidlər.

Kainatda gəzirsiz,
Ulduzlarla süzürsüz,
Qiyamətə dözürsüz,
Şəhidlər, ey şəhidlər.

Gül açmamış soldunuz,
Dünyaya dərs oldunuz,
Can verəndə güldünüz,
Şəhidlər, ey şəhidlər.

Yaralarız gül açdı,
Ruhunuz göyə uçdu,
Günəş tək yerə saçdı,
Şəhidlər, ey şəhidlər.

Paltarız oldu kəfən,
Dönmədiz əhdinizdən,
Göyə ucaldı vətən,
Şəhidlər, ey şəhidlər.

Dünyanı dar bildiniz,
Bu həyata güldünüz,
Siz əbədi oldunuz,
Şəhidlər, ey şəhidlər.

Qana boyandı vətən,
Dərdə qalandı vətən,
Sizinlə yandı vətən,
Şəhidlər, ey şəhidlər.

Həyat mənasız idi,
Ömrünüz çox az idi,
Ölüm sizə tez idi,
Şəhidlər, ey şəhidlər.

Ölməyibsiz, sağsınız,
Gül açmamış bağsınız,
Başı uca dağsınız,
Şəhidlər, ey şəhidlər.

Ömür yanvara gəldi,
Köksünüz yara gəldi,
Toyunuz qara gəldi,
Şəhidlər, ey şəhidlər.






Geri qayıt



Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.