Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Ümid

  

Könüldə sabaha eşqim olmasa,
Bu gecə səhərə çıxa bilmərəm.
Boz bulud tutulub göydə dolmasa,
Mən yerdə şimşək tək çaxa bilmərəm.

Həyata ümidli gözlə baxmasam,
Gələcək eşqilə yola çıxmasam,
Qarşımda yüksələn dağı yıxmasam,
Çaylardan dənizə axa bilmərəm.

Tikanı biçməyə oraq olmasam,
Əlimə-obama dayaq olmasam,
İşıqlı, nurlu bir çıraq olmasam,
Qaranlıq dünyanı yıxa bilmərəm.

Ey könül, azadlıq mahnısı oxu!
Yorulma, gözünə gəlməsın yuxu!
Zərrəcə sarsılsan, zəhərli oxu-
Düşmənin köksünə taxa bilmərəm.


Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.