Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Mahnıların yarıda qaldı

  

Yenə dəftərimlə qaldım baş-başa,
Yenə dərdlərimlə qaldım baş-başa,
Sənsiz kədərimlə qaldım baş-başa,
Səni sevmədim ki, unutmaq üçün.

Şerimin hər sətri səni səsləyir,
Gözlərim hər yerdə səni izləyir,
Ürəyim sınsa da hələ gözləyir,
Səni sevmədim ki, unutmaq üçün.

Çiçəkli baharın yarıda qaldı,
O mənli vüqarın yarıda qaldı,
Bütün mahnıların yarıda qaldı,
Səni sevmədim ki, unutmaq üçün.

Bir zaman sözünə öyrətdin məni,
O qara gözünə öyrətdin məni,
Öyrətdin, özünə öyrətdin məni,
Səni sevmədim ki, unutmaq üçün.

Əlimi uzatdım əlim qurudu,
O qədər yalvardım dilim qurudu,
Mən ölmək istədim, ölüm qurudu,
Səni sevmədim ki, unutmaq üçün.

Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Bu saytda olan bütün şəkillər və yazılardan istifadə etmək tam sərbəstdir