Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri

Yuxuma gəlmişdin

  Yuxuma gəlmişdin,
            Dünən yenə sevgilim,
Gözlərin yaşlıydı,
            Üzün qəmli, kədərli.


Bir payız ahəngi
           çalırdı külək.
Ruhumu canımdan
           Alırdı külək.Yenə sənsiz gecələr...
            Xəyalın, mən və heç.


Qaranlıq gecə bitmir,
Bu soyuq gecə bitmir.


Yuxuma gəlmişdin,
            Yenə səssiz, səmirsiz,
Nə bir söz söylədin,
Nə də dindin, danışdın...


Həyatda vəslinə, 
          çatmadım sənin,
Yuxuda əlimdən-
          Tutaydın barı.


Geri qayıtCənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.