دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:ادبيات شناس، نويسنده، دبير فرهنگی فرقه دمکرات آذربايجان، پرفسور صابر اميروف:
پيروز ديلنچی يکی از نمايندگان با استعداد ادبيات معاصر آذربايجان جنوبی محسوب ميشود. وی همچنين مبلّغ ادبيات عمومی آذربايجان است. حتی زمانيکه در آنسوی ارس زندگی ميکرد، اشعارش هر روز از راديو باکو پخش ميشد و طرفداران بسياری داشت.
او در ترجمه و نشر ادبيات آذربايجان شوروی نيز نقش مهمی داشت. پيروز ديلنچی پس از مهاجرت به شمال وطنش خلاقيت ادبی خود را با روح و انرژی تازه ای ادامه داد.
يکی ديگر از موارد قابل تقدير وی فعاليت يکساله اش در روزنامه «ادبيات و اينجه صنعت» ميباشد.
بنظر من پيروز ديلنچی بخاطر کيفيت های هنری و ويژه گی های انسانی اش قابل اعتماد و لايق اطمينان کامل است.

باکو ۱۹۹۱بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.