دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

شعر

   اشعار بزبان اصلی (ترکی آذربايجانی) ميباشد
 • در قبيله ما ...
 • از بی تو بودن ميترسم
 • دلتنگی مکن!
 • ترانه دختران
 • مجلس مشورت
 • وای برادر !
 • شبها
 • در قلبم خفته ای
 • زندان
 • من چيستم؟
 • اميد
 • برای مادرم
 • شهيدان
 • به خوابم آمده بودی...
 • شاعر سالمند
 • بايد مفيد باشيم
 • حالا من به دنيا چه بگويم؟
 • در يکماه
 • نهايت عشق
 • پشت خطوط تلفن
 • کوچه های بی تو
 • ارابه ها (ترجمه شعری از شاعر بزرگ فارس احمد شاملو)
 • بيمار شدم (ترجمه غزل آيت الله خمينی)
 • پشيمان خواهی شد!
 • من گدايم!
 • قسمت که شد؟
 • از تو چگونه سير شوم؟
 • دنيای روياها
 • آخرين ديدار
 • راه ديگری ندارم که
 • به دوست عزيزم رحمان اسد اللهی
 • ميبوسمت
 • گدای محبت
 • آهنگهايت ناتمام ماند
 • الهامگاه
 • برنگرد!
 • کجايی بس؟
 • ما نميتوانيم جدا شويم
 • ايکاش کمی زودتر به دنيا ميامدی!
 • سرباز تورک
 • صفحه اول
  آرا، نظرات
  آشنايی
  شعر
  موسيقی
  ويدئو کليپ
  آلبوم
  مطبوعات
  دفتر ميهمان
  مکاتبه

  اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
  English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
  استفاده از تصاوير و مطالب اين وبسايت کاملاً آزاد است