دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:

 • شاعر بزرگ آذربايجان استاد شهريار
 • شاعر بزرگ آذربايجان نبی خزری
 • شاعر بزرگ آذربايجان نريمان حسن زاده
 • اديب، نويسنده و محقق آذربايجانی صابر اميروف
 • شاعر و متفکر بزرگ آذربايجان استاد محمد آراز
 • شاعر و نويسنده نامدار، نماينده مجلس آذربايجان صابر رستم خانلی
 • شاعر مشهور آذربايجان جنوبی آيدين تبريزلی
 • اديب و دانشمند مشهور، جراح نامدار پروفسور دکتر جواد هيئت
 • آهنگساز شناخته شده آذربايجان ائلدار منصوروف
 • خواننده معروف آذربايجان فلورا کريم اووا
 • نماينده مجلس آذربايجان، رهبر حزب جبهه خلق آذربايجان علی کريملی
 • آهنگساز شناخته شده آذربايجان جوانشير قلی اوف
 • اديب و دانشمند بزرگ، نماينده مجلس آذربايجان پروفسور نظامی جعفروف
 • نماينده مجلس آذربايجان، شاعر مشهور زليم خان يعقوب
 • شاعر و نويسنده نامدار آذربايجان سهراب طاهر
 • صفحه اول
  آرا، نظرات
  آشنايی
  شعر
  موسيقی
  ويدئو کليپ
  آلبوم
  مطبوعات
  دفتر ميهمان
  مکاتبه

  اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
  English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
  استفاده از تصاوير و مطالب اين وبسايت کاملاً آزاد است