دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

موسيقی

   منتخبی از ترانه های آهنگسازی شده بر اشعار پيروز ديلنچی
خواننده
          
نام آهنگ
                   
آهنگساز
 • تيمور مصطفی اوف
 •       هديه يی برای وطن       سيمور تيموراوغلو
 • تيمور مصطفی اوف
 •       دلتنگی مکن!       احمد و توفيق باکيخانوف
 • تيمور مصطفی اوف
 •       کجايی عشق من       سيمور تيموراوغلو
 • مانانا
 •       زنده باد وطن!       ائلدار منصوروف
 • آيگون کاظم اووا
 •     آخرين شب     جوانشير قليئف
 • صمد صمدوف
 •     دخترها     ائلدار منصوروف
 • برليانت داداش اووا
 •     آيتن     ائلدار منصوروف
 • جوان زيناللی
 •     نهايت عشق     ائلدار منصوروف
 • فلورا کريم اووا
 •     دنيای ويران     ائلدار منصوروف
 • روح انگيز الهوئرديئوا
 •     کوچه های بی تو     ائلدار منصوروف
 • برليانت داداش اووا
 •     ای کاش...     ائلدار منصوروف
 • فائق آغايئف
 •     کاش ميدانستی     ائلدار منصوروف
 • متانت اسکندرلی
 •     دلتنگی مکن!     ائلدار منصوروف
 • برليانت داداش اووا
 •     پشت خط تلفن     ائلدار منصوروف
 • مبارز تقی اوف
 •     راههای تبريز     ائلدار منصوروف
 • آرزو رضايئف
 •     باياتی های حسرت بار     ائلدار منصوروف
 • رفعت مهديئف
 •     دختران باکو     ائلدار منصوروف
 • روح انگيز موسوی
 •     دور از چشمها     ائلدار منصوروف
 • فاطمه
 •     کجايی بس؟     ائلدار منصوروف
 • برليانت داداش اووا
 •     بی تو ماندم     ائلدار منصوروف
 • نورای حفيف تاش (ترکيه)
 •     خنديد و رفت     ائلدار منصوروف
 • آيگون کاظم اووا
 •     پشيمان خواهی شد     ائلدار منصوروف
 • فلورا کريم اووا، صمد صمدوف
 •     باز نگشت     ائلدار منصوروف
 • روح انگيز الهوئرديئوا
 •     عاشقان را مرگ نيست     ائلدار منصوروف
 • برليانت داداش اووا
 •     ندانستی...     ائلدار منصوروف
 • ايلقار مرادوف
 •     ديدار آخر     ائلدار منصوروف
 • ائلخان شيرين اوف
 •     حيف     ائلدار منصوروف
 • مبارز تقی اوف
 •     فراموشم مکن     ائلدار منصوروف
 • روح انگيز موسوی
 •     چرا فراموش کردی؟     ائلدار منصوروف
 • رئوف صفالی
 •     يکی توئی، ديگری نيز من!     ائلدار منصوروف
 • حيدر آناتوللو
 •     دونيای روياها     ائلدار منصوروف
 • سبينه الياس اووا
 •     امشب     ائلدار منصوروف
 • صمد صمدوف
 •     چه روئی دارد اين دنيا!     ائلدار منصوروف
 • جوان زيناللی
 •     خنديد و رفت     ائلدار منصوروف
 • نيسه قاسم اووا
 •     بی تو     ائلدار منصوروف
 • روح انگيز و پيروز ديلنچی
 •     عاشقان هرگز نميميرند     ائلدار منصوروف
 • حيدر آناتوللو
 •     فدای تو     ائلدار منصوروف
 • آيگول بدل اووا
 •     دلتنگی مکن!     ائلدار منصوروف
 • روح انگيز الهوئرديئوا
 •     ما نمی توانيم جدا شويم     ائلدار منصوروف
 • ايلقار مرادوف
 •     نرگس     ائلدار منصوروف
 • نگار
 •     کمی صبر داشته باش     ائلدار منصوروف
  صفحه اول
  آرا، نظرات
  آشنايی
  شعر
  موسيقی
  ويدئو کليپ
  آلبوم
  مطبوعات
  دفتر ميهمان
  مکاتبه

  اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
  English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
  استفاده از تصاوير و مطالب اين وبسايت کاملاً آزاد است