دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:دانشمند و اديب بزرگ آذربايجان، استاد دکتر جواد هيئت:
آن زمانها پيروز ديلنچی نوجوان و يا بچه ۱۵-۱۶ ساله بود. لاکن اشعارش چنان خوب بود که قابليت چاپ شدن را داشت. ما نيز شروع به نشر اشعار و آثار وی در مجله «وارليق» نموديم.

تهران ۱۹۹۴بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.