دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:رهبر حزب جبهه خلق آذربايجان، نماينده مجلس علی کریملی:
پيروز ديلنچی هم بعنوان شاعری که تجسم گر آذربايجان واحد است شناخته ميشود و هم بعنوان مجاهدی که در اين راه مبارزه ميکند. فعاليتهای سالهای اخير پيروز بطور متداوم روی اين دو خط مشترک پيشرفت نموده است.
پيروز ديلنچی نه تنها در بين بزرگترين روشنفکران کشور، حتی در اجتماع نيز صاحب احترام و نفوذ چشمگيريست. اين نفوذ وسيع وی، خود يکی از موفقيتهای پيروز است...

باکو ۲۰۰۱بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
استفاده از تصاوير و مطالب اين وبسايت کاملاً آزاد است