دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:شاعر و متفکر بزرگ آذربايجان استاد محمد آراز:
مدت زياديست که پيروز ديلنچی را ميشناسم. حتی قبل از آشنايی حضوری با خودش! از زمانيکه اولين اشعارش در مطبوعات باکو درج ميشد، من با خلاقيت ادبی و هنری وی آشنا بودم. راستش را بگويم که در اوايل تخلص او (ديلنچی) نظرم را بخود جلب کرده بود. بعدها تخلصش چنان عادی شد که حتی از ياد نيز رفت. در يادها اشعار مبارزانه و کمی هم دعواکارانه اش ماند. او از چه مينويسد؟ قبل از هر چيز، از درد خودش که درد ملتش است و از درد ملتش که درد خودش است.
عجيب است! او از سرزمين خود به سرزمين خود آمده است، پناه آورده است.


ضمانتنامه محمد آراز به دستخط خودش برای عضویت پیروز دیلنچی در کانون نویسندگان جمهوری آذربایجان:

دستخط و امضای  محمد آراز برای پیروز دیلنچی


باکو ۱۹۹۱بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
استفاده از تصاوير و مطالب اين وبسايت کاملاً آزاد است