دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:آهنگساز بزرگ و برجسته آذربايجان شمالی جوانشير قلی اوف:
از سال ۱۹۹۰ با پيروز ديلنچی آشنا هستم. روی چند شعر او آهنگ ساخته ام. پيروز يادگار زنده استاد شهريار است۰ وقتيکه با پيروز دست ميدهم، گمان ميکنم دست استاد شهريار را در دستم فشارده ام. علاوه بر اين، احترام خاص من به پيروز، بخاطر روح ملی گرای اوست.

باکو ۲۰۰۱بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.