دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:شاعر و نويسنده بزرگ آذربايجان، استاد دانشگاه باکو، پروفسور سهراب طاهر:
پيروز ديلنچی يک شاعر معمولی نيست. او مؤلف ترانه های زيباست، او عاشق آذربايجان است. تمام زندگی و دنيايش را فدای آذربايجان کرده است. پيروز فرديست خيريه چی. شاعريست که دارايی اش را وقف وطن کرده. يادم هست که بعد از سال ۱۹۹۰ بطور متداوم به جبهه های جنگ در قره باغ ميرفت و به سربازان سر ميکشيد و از بودجه شخصی خويش به آنها کمک مالی مينمود.
علاوه بر اين خلق آذربايجان شمالی پيروز ديلنچی را با ترانه های زيبايش نيز می شناسند. من او را مانند فرزندم دوست دارم و هميشه مورد احترامم هست.

باکو ۲۰۰۱بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
استفاده از تصاوير و مطالب اين وبسايت کاملاً آزاد است