دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )


   آراء و نظرات دانشمندان، شخصيتهای برجسته سياسی، اجتماعی و ادبی- هنری آذربايجان در باره پيروز ديلنچی:شاعر، نويسنده و نماينده مجلس آذربايجان زليم خان يعقوب:
پيروز ديلنچی فقط شاعر آذربايجان جنوبی نيست. او شاعر هر دو آذربايجان است. دردش نيز به بزرگی هر دو آذربايجان است. درد او درد وطن جدا شده اش هست. درد تبريز، درد قره باغ، درد بورچالی...
پيروز ديلنچی شخصيتی است که زندگی و خوشبختی اش را فدای سعادت آذربايجان کرده است. راهش متداوم باد!

باکو ۲۰۰۱بازگشت به صفحه [آراء و نظرات]

صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده
English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
استفاده از تصاوير و مطالب اين وبسايت کاملاً آزاد است